Sağlık

Ürolojide Gerginleştirme Nasıl Yapılır

Ürolojide Gerginleştirme Besin zehirlenmesi yapan Clostridium Botulinum isimli bakterinin zehirli maddeyinörotoksin adalelerde asetilkolin salınımını maniler ve kısmi felç yaparak tesirini gösterir. Bu zehirli madde ya da öğrenilen ismiyle Gerginleştirme bahsi geçen bakteriden izole edilerek ticari anlamda bazı hastalıklarda ve estetik alanında kullanılmak üzere bilimsel olarak onay almış imale başlanmıştır.

Ürolojide Gerginleştirme aktifliği 3-6 ay sürdürür, bu zaman içinde uygulandığı bölgede adalelerde kısmi felç yapar, asap mesajımını ortadan kaldırır ve bu yolla sızı ve duyu hissini yok ederek etrafta bütün bir rahatlama sağlar. Tesiri doza bağımlı ve geri dönüşümlü başka bir deyişle geçicidir. İlk olarak bazı adale hastalıklarında kullanılmaya başlanan Gerginleştirme, daha sonra neredeyse hemen tüm tıp alanlarında ve estetik alanında yaygın bir şekilde kullanılmaya başlanmıştır. Günümüzde bevliye hastalıklarda da yaygın bir biçimde kullanılmaktadır.

Ürolojide Gerginleştirme’nin bevliyede kullanım alanları

1-İdrar kaçırma, interstisyel sistit ve mesane sızı belirtiyi

Bevliyede en aktüel ve en sık medikal rehabilitasyon ile netice alınamayan veya ilaca seçenek olarak, idrar kaçırma, fazla faal mesane, nörojenik mesane, interstisyel sistit ve mesane sızı belirtiyi de galibiyetle kullanılmaktadır. Uygulamaya karar vermeden evvel mesane kanseri olmadığından emin olunmalıdır. Gerginleştirme materyeli sulandırılarak yerel veya genel anestezi altında endoskopsistoskop aracılığı ile mesane adalesine sistematik olarak 20-30 ayrı noktaya, toplamda 100 ila 300 birim dozunda yapılır, operasyon süresi vasati 15dk, kanama olmazsa idrar sondasına gereksinim yoktur.

Ürolojide Gerginleştirme Operasyondan sonra geçici olarak idrar yapamama ihtimali %7-15 ortamındadır, başka bir deyişle %90-95 oranında operasyondan sonra idrar tıkanıklığı görülmez, ve 1-2 gün müddetle idrar sondası takılarak bu mesele aşılır. Enderde olsa idrar yolu enfeksiyonu ve idrar yapmada cılızlık ve bütün boşaltamama görülebilir. Enfeksiyon olma ihtimaline karşı 3-5 gün antibiyotik kullanılabilir. Harekâtın aktifliği ve zaferi 3-9 ay sürer, bu müddet sonunda hastanın şikayetlerine göre baki bir biçimde tekerrür edilebilir, buna hasta ve doktor birlikte karar vermelidirler, hasta memnuniyeti ön tasarıda olmalıdır.

Tekerrür eden enjeksiyonlarda Gerginleştirme aktifliği eksilmemektedir. Ürolojide Gerginleştirme Galibiyet oaranı aşırıaktif mesanede %70-80, nörojen mesanelerde %90, ve interstisyel sistit ve sızı hakimiyetinde %50 oranında galibiyet bildirilmiştir. Günlük hayat niteliğine ve harekâtın galibiyet gidişatına göre hastalara en az senede bir defa önerilmektedir.

Prostat Gelişmesinde Gerginleştirme uygulaması

Prostat gelişmesi sebebiyle işeme kasveti sürükleyen, ilaçla rehabilitasyona seçenek veya ilaçlardan yeterince fayda görmeyen hastalarda ve operasyona uygun olmayan bazı seçilmiş hastalarda aktif, emin bir usul olarak görülmektedir. Bu usul prostat gelişmesinin rehabilitasyonunda kullanılan standart ve rutin bir usul değildir. Operasyon prostatın büyüklüğüne göre 100-300 Birim Gerginleştirme materyali, yerel veya genel anestezi altında, rektal, transüretral sistoskop aracılığı ile idrar kanalından veya perineal testis ile anal arasındaki bölge ultrasonografi rehberliğinde uygun uzunluktaki iğne ile özellikle prostatın dışa yakın birkaç alanına enjeksiyonunu ifade eder.

Bu uygulama ile enjeksiyon yapılan alanlardaki adalelerde kısmi ve geçici bir felç oluşturmakta, prostat hacmi nispi olarak eksilmekte, PSA düşmekte ve hastanın depolama ve işeme niteliği düzelmektedir. Neticede prostat gelişmesine bağlı şikayetler büyük oranda eksilir, ilaca olan gereksinim ortadan kalkar. Bu tesirler operasyondan 24 – 48 saat sonra başlar ve 7 – 14 gün tesiri bütün olarak ortaya çıkar, aktifliği 4-9 ay sürer sonra tekerrür etmek gerekebilir.

Galibiyet oranı %70-80 oranında olduğu bildirilmektedir. Yinelenen enjeksiyonlarla bu adalelerde küçülmeatrofi olur, aktiflikte bir eksilme olmaz. Bu rehabilitasyon usulü ile umut verici neticeler alınsa da verilen materyal bir nörotoksin olup itinayla ve seçilmiş hasta gruplarına uygulanmalıdır.

Netice olarak, Ürolojide Gerginleştirme verilen materyel prostat şikayeti sebebiyle hastalara verilen alfa-blokör olarak adlandırılan ilaçların tesiri ile aynı tesire sahiptir. Harekâtın bir kısım yan tesirleri vardır, bunlar arasında; sızılı idrar, idrar tıkanıklığı, idrar yolu enfeksiyonu alerjik tepkinler sayılabilir. Ürolojide Gerginleştirme Freys belirtiyi de denilen Gerginleştirme fazla duyarlılık vaziyetinde daha dikkatli ve düşük doz kullanılmalıdır. İnsanda toksik doz aralığı 2500-3000 Birimdir, bu doz aşılmamalıdır.

Gerginleştirme Kullanılmaması gereken gidişatlar

Gebelik ve emzirme,

Adalelere etkieden bazı ilaç kullananlarda aminoglikozid,penicillaminler,kalsiyum kanal blokerleri,magnezyum,siklosporin

Adale hastalığı olan hastalarALS, Miyasthenia gravis, Eaton-Lambert Belirtiyi

Kanama bozukluğu olan hastalarHemofili vs

Gerginleştirme alerjisi olan hastalar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu