Sağlık

Meme kistleri nedir? Nasıl anlaşılır?

Meme kistleri Nasıl anlaşılır?

Meme Kistleri içi akışkan dolu keseciklerdir ve süt kanalı bezlerindeki genişlemeler neticesinde oluşur. Memede tesadüfülen her 4 kitlenin biri kist olup daha çok 35 yaşından sonra görülür. Farklı büyüklük ve rakamda karşımıza çıkabilir ve adet yarıyıllarıyla ilişkili olarak gelişip küçülebilir.

Meme Kistler ultrasonografik görüntülerine göre kolay, karmaşık ve kompleks olarak tiplendirilebilirler. Kolay olanlar muntazam hudutlu ve ince cidarlı olup çoğunlukla bir sene içerisinde kaybolurlar. Kolay kistlerde çapı ufak olup rastgele bir şikayete neden olmayanlar için özel bir takip ve rehabilitasyona lüzum dinlenmez.

Meme kistleri Büyük ele gelen sızılı kolay kistler şırıngayla boşaltılabilir. Boşaltılan içerik kanlı değilse veya 3 aylık izlemde yineleme olmuyorsa başka ek bir rehabilitasyona lüzum dinlenmez. Kanlı olanlar veya birkaç kere tekerarlayanlar için patolojik tahlil gerekir.

Meme kistleri
Meme kistleri

Karmaşık kistler ise içeriği hafif yoğun olan kistler biçiminde tarif edilebilir ve aspirasyon verimli olur.

Kompleks kistler ise cidarı muntazam olmayan, akışkan içeriği yoğun görünümlü, parçalamalı, içinde katı kısımlar kapsayan kistlerdir. İçerisinde bulunan katı kısmın ölçüsüne göerede kanser olasılığı çoğalmaktadır. Bu cins kistlerde biyopsi ve/veya aspirasyon sitolojisi verimli olacaktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu